St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Русский
Română
English
Nederlands
PROGRAMMA DER DIENSTEN
Zaterdag Vespers 18:00
Zondag Metten 09:10
Zondag Goddelijke Liturgie 10:30
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst.
Litia voor de gestorvenen van de lopende maand Iedere laatste zaterdag van de maand na de Vespers en ook op verzoek.

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


Januari
Vrijdag 5 Vespers van het groot feest van morgen
Zaterdag 6 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot feest van Theofany. Doop van Jezus in de Jordaan. Aansluitend dienst van de grote waterwijding. Breng zelf een recipiënt mee om gewijd water mee te nemen naar huis.
Zondag 7 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 13 Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 14 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 20 Vespers
Zondag 21 Metten en Goddelijke Liturgie. Zacheus Zondag.
Zaterdag 27 Vespers, aansluitend Litia voor de gestorvenen
Zondag 28 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de tollenaar en de farizeer.
Februari
Zaterdag 3 Vespers van het groot feest van morgen.
Zondag 4 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot feest van Ontmoeting in de Tempel.
Maandag 5 Vertrek pelgrimage en retraite naar het Klooster in Essex.
Zaterdag 10 Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 11 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van het Laatste Oordeel.
Maandag 12
Aanvang van de boterweek, carnaval, wij eten geen vlees meer tot Pasen
Aanvang iconencursus
Zaterdag 17 Vespers
Zondag 18 Metten en Goddelijke Liturgie. Verdrijving uit het aards paradijs. Aansluitend Vespers van vergevingszondag.
Maandag 19
AANVANG VAN DE GROTE EN H.VASTEN
Woensdag 21 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 24 Vespers, Gedachtenis der overledenen
Zondag 25 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de Orthodoxie.
Woensdag 28 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Maart
Zaterdag 3 Vespers
Zondag 4 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de H. Gregorius Palamas. (mogelijk geen Liturgie!)
Woensdag 7 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 10 Vespers, aansluitend Jezusgebed.
Zondag 11 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de Kruisverering.
Woensdag 14 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 17 Vespers
Zondag 18 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van Hl. Johannes v.d. Ladder.
Zaterdag 24 Vespers van het groot feest van morgen. Gedachtenis der overledenen.
Zondag 25 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot Feest van de Verkondiging.
Woensdag 28 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan


© (2011): contact with webmaster