St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Русский
Română
English
Nederlands
PROGRAMMA DER DIENSTEN
Zaterdag Vespers 18:00
Zondag Metten 09:15
Zondag Goddelijke Liturgie 10:30
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst.
Litia voor de gestorvenen van de lopende maand Iedere laatste zaterdag van de maand na de Vespers en ook op verzoek.

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


April
Zaterdag 6 Vespers
Zondag 7 Metten en Goddelijke Liturgie. Vr. Constantinos Kenanides zal dienen.
Concelebratie in de kathedraal in Rotterdam. Allen zijn uitgenodigd.
Woensdag 10 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 13 14.00u. Poetsen van de kerk en koffiezaal!!!
18.00u. Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 14 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van Hl. Maria van Egypte.
Woensdag 17 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 20 10.00u. Uren, 10.30u. Goddelijke Liturgie. Lazaroszaterdag.
18.00u. Vespers van het groot feest van morgen
Zondag 21 Metten en Goddelijke Liturgie. Palmzondag.
GROTE EN HEILIGE WEEK!
Grote Woensdag 24 19.00u. Mysterie van de grote Ziekenzalving. (Efgelio)
Grote Donderdag 25 19.00u. Dienst der 12 Evangeliën van het lijden van onze Heer Jezus Christus
Grote en heilige Vijdag 26 Goede Vrijdag. 15.00u. Vespers met graflegging (Epitafios).
Indien mogelijk, breng een bosje bloemen mee.
Grote Zaterdag 27 Stille zaterdag. 10.30u. Liturgie van Stille Zaterdag
23.30u. Mesonyktikon.
Zondag 28
PASCHA - PASEN!
Nacht van zaterdag 27 april op 28 april.

Metten en Goddelijke Liturgie aanvang om 00u.00
Groot feest van de Verrijzenis van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus.
Christus is opgestaan! Christos anesti! Christos Voskresje! Christos a înviat! Christ agsda! Christ is risen!

Na afloop agape, indien mogelijk, breng iets mee voor de feesttafel.
Mei
Zaterdag 4 Vespers
Zondag 5 Metten en Goddelijke Liturgie. St.Thomaszondag.
Zaterdag 11 Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 12 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de Myrondraagsters en Jozef van Arimatea.
Zaterdag 18 Vespers
Zondag 19 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 25 Vespers. Trisagion voor de overledenen.
Zondag 26 09.00u. Metten en Goddelijke Liturgie
Juni
Zaterdag 1 Vespers
Zondag 2 Metten en Goddelijke Liturgie
Woensdag 5 19.00u. Vespers van het groot feest van morgen
Donderdag 6 9.10u. Metten en 10.30u. Goddelijke Liturgie. Groot feest van de Hemelvaart.
Zaterdag 8 Vespers. Aansluitend Jezusgebed
Zondag 9 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 15 Vespers van het groot feest van morgen
Zondag 16 09.00u. Metten en Goddelijke Liturgie + Knielgebeden. Groot feest van Pinksteren.
Hierna Picknick!
Zaterdag 22 Vespers
Zondag 23 Metten en Goddelijke Liturgie
Maandag 24 AANVANG APOSTELVASTEN
Zaterdag 29 Feest van de Hl. Apostelen Petrus en Paulus (geen Goddelijke Liturgie)
Vespers. Trisagion voor de overledenen.
Zondag 30 Metten en Goddelijke Liturgie


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan


© (2011): contact with webmaster