St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Русский
Română
English
Nederlands
PROGRAMMA DER DIENSTEN
Zaterdag Vespers 18:00
Zondag Metten 09:10
Zondag Goddelijke Liturgie 10:30
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst.
Litia voor de gestorvenen van de lopende maand Iedere laatste zaterdag van de maand na de Vespers en ook op verzoek.

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


Maart
Zaterdag 3 Vespers
Zondag 4 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de H. Gregorius Palamas.
Woensdag 7 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 10 Vespers, aansluitend Jezusgebed.
Zondag 11 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de Kruisverering.
Woensdag 14 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 17 Vespers
Zondag 18 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van Hl. Johannes v.d. Ladder.
Woensdag 21 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 24 Vespers van het groot feest van morgen. Gedachtenis der overledenen.
Zondag 25 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot Feest van de Verkondiging.
Woensdag 28 om 19u Dienst der Voorafgewijde Gaven
Zaterdag 31 10.00u. Uren
10.30u. Goddelijke Liturgie. Lazaroszaterdag.
14.30u. Schoonmaken voor Pascha!
18.00u. Vespers en Trisagion voor de overledenen.
April
Zondag 1 09.00u. Metten en Goddelijke Liturgie. Palmzondag.
GROTE EN HEILIGE WEEK!
Grote Woensdag 4 19.00u. Mysterie van de grote Ziekenzalving. (Efgelio)
Grote Donderdag 5 19.00u. Dienst der 12 Evangeliën van het lijden van onze Heer Jezus Christus
Grote en heilige Vijdag 6 Goede Vrijdag. 15.00u. Vespers met graflegging (Epitafios). Indien mogelijk, breng een bosje bloemen mee.
Grote Zaterdag 7 Stille zaterdag. 10.30u. Liturgie van Stille Zaterdag
23.30u. Mesonyktikon.
Zondag 8
PASCHA - PASEN!
Nacht van zaterdag 7 april op 8 april.

Metten en Goddelijke Liturgie aanvang om 00u.00
Groot feest van de Verrijzenis van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus.
Christus is opgestaan! Christos anesti! Christos Voskresje! Christos a înviat! Christ agsda! Christ is risen!

Na afloop agape, breng iets mee voor de feesttafel, indien mogelijk.
Zaterdag 14 Vespers
Zondag 15 Metten en Goddelijke Liturgie. Thomaszondag.
Zaterdag 21 9.00u. Metten en 10.00u. Bisschoppelijke Liturgie! Trisagion voor vr.Silouan.
18.00u. Vespers
Zondag 22 Metten en Goddelijke Liturgie. Zondag van de Myrondraagsters en Jozef van Arimatea.
Zaterdag 28 Vespers. Trisagion voor de overledenen.
Zondag 29 Metten en Goddelijke Liturgie. De Verlamde.
Mei
Zaterdag 5 Vespers
Zondag 6 Metten en Goddelijke Liturgie. De Samaritaanse.
Zaterdag 12 Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 13 Metten en Goddelijke Liturgie. De Blinde.
Donderdag 17 10.00u. Uren
10.30u. Goddelijke Liturgie. Groot feest van de Hemelvaart.
Zaterdag 19 Vespers
Zondag 20 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 26 Vespers. Trisagion voor de overledenen.
Zondag 27 09.00u. Metten en Goddelijke Liturgie + Knielgebeden. Groot feest van Pinksteren.
Hierna Picknick!
Juni
Zaterdag 2 Vespers
Zondag 3 Metten en Goddelijke Liturgie
Maandag 4 AANVANG APOSTELVASTEN
Zaterdag 9 Vespers. Aansluitend Jezusgebed
Zondag 10 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 16 Vespers
Zondag 17 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 23 Vespers
Zondag 24 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 30 Vespers. Trisagion voor de overledenen.


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan


© (2011): contact with webmaster