St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Русский
Română
English
Nederlands
PROGRAMMA DER DIENSTEN
Zaterdag Vespers 18:00
Zondag Metten 09:10
Zondag Goddelijke Liturgie 10:30
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst.
Litia voor de gestorvenen van de lopende maand Iedere laatste zaterdag van de maand na de Vespers en ook op verzoek.

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


Juli
Zondag 1 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 7 Vespers
Zondag 8 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 14 Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 15 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 21 Vespers
Zondag 22 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 28 Vespers, aansluitend Litia voor de gestorvenen
Zondag 29 Metten en Goddelijke Liturgie
Augustus
Woensdag 1 Begin van de vasten van de Ontslaping v.d. Moeder Gods.
Zaterdag 4 Vespers van het Groot feest van morgen
Zondag 5 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot feest van de Transfiguratie van Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus met de wijding van de vruchten.
Breng enkele vruchten mee naar de kerk aub.
Zaterdag 11 Vespers, aansluitend Jezusgebed
Zondag 12 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 18 Vespers van het feest van morgen
Zondag 19 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot feest van de Ontslaping van de Moeder Gods en altijd Maagd Maria.
Zaterdag 25 Vespers, aansluitend Litia voor de gestorvenen
Zondag 26 Metten en Goddelijke Liturgie
September
Zaterdag 1 Vespers
Zondag 2 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 8 Vespers van het feest van morgen, aansluitend Jezusgebed
Zondag 9 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot feest van De Geboorte van de Moeder Gods en Altijd Maagd Maria.
Zaterdag 15 Vespers van het feest van morgen
Zondag 16 Metten en Goddelijke Liturgie. Groot feest van Verheffing van het Heilig Kruis.
Zaterdag 22 Vespers
Zondag 23 Metten en Goddelijke Liturgie
Zaterdag 29 Vespers, aansluitend Litia voor de gestorvenen
Zondag 30 Metten en Goddelijke Liturgie


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan


© (2011): contact with webmaster