St.Nektarios
PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE ARCHDIOCESE OF BELGIUM AND EXARCHATE OF THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG
ORTHODOX PARISH OF SAINT NEKTARIOS
EINDHOVEN
The last sermon
ANBI
 • Grieks Orthodoxe Parochie van de Heilige Nektarios van Egina

 • Fiscaal nummer: RSIN 824154447

 • Adres:

  Hoogstraat 301a
  5654NB Eindhoven
 • Rector:

  vr. Josef Moes
  Tel.nr. 06 25061020
  E-mail: vr.josef@hotmail.com
 • Bestuur:

  Vorzitter: vr. Josef Moes
  Secretaris: Oana Balan
  Penningmeester : Cristie Presura
 • Doelstelling:

  Het organiseren van kerkdiensten voor de orthodoxe gelovigen. Dat betekent thans vespers op zaterdagavond en metten en de Goddelijke Liturgie op zondagmorgen. Daarnaast worden ook de feesten van Pasen en de Geboorte des Heren gevierd. Het bijstaan van individuele gelovigen door de sacramenten van de doop, biecht, ziekencommunie, ziekenzalving, huwelijk en door begravenis.Verder het bijstaan van personen in nood.

 • Geldbronnen:

  Voornamelijk vrijwillige bijdragen van parochianen dmv. de collecte en schenkingen, alsook de opbrengst van de verkoop van kaarsen.Zie verder het financieel overzicht.

 • Uitgaven:

  Voornamelijk aan huur van de kerkruimte , koffiezaal en priesterkamer. Verder de kilometervergoeding van de priester.Zie verder het financieel overzicht.

 • Financieel balans: