St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
English
Laatste preek


In verband met de instructies van de overheid wat betreft het coronavirus kunnen er maar een beperkt aantal mensen naar de dienst. U kunt zich hier inschrijven.PROGRAMMA DER DIENSTEN
Disndag Registreren 20:00
Vrijdag Catechese 18:00
Zaterdag Uren 08:30
Goddelijke Liturgie 09:00
Vespers 18:00
Zondag Metten 09:10
Goddelijke Liturgie 10:30
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst.
Litia voor de gestorvenen van de lopende maand Iedere laatste zaterdag van de maand na de Vespers en ook op verzoek.

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


Juni
Dinsdag 1 Registreren
Vrijdag 4 Let op: geen catechese
Zaterdag 5 Let op: geen Liturgie
Vespers
Zondag 6 Metten en Goddelijke Liturgie
Zondag van de Blindgeborene
Dinsdag 8 Registreren
Woensdag 9 19.00u. Vespers van het grote feest van morgen
Donderdag 10 9.00u. Metten en 10.30u. Goddelijke Liturgie. Groot feest van de Hemelvaart.
Vrijdag 11 Let op: geen catechese
Zaterdag 12 Let op: geen Liturgie
Vespers
Zondag 13 Metten en Goddelijke Liturgie
Zondag van de vaders van het Eerste Oecumenische Concilie
Dinsdag 15 Registreren
Vrijdag 18 Catechese
Zaterdag 19 Uren, Goddelijke Liturgie. Viering van Pinksteren.
18.00u. Vespers van Groot Feest van morgen
Zondag 20 09.10u. Metten en Goddelijke Liturgie + Knielgebeden. Groot Feest van Pinksteren.
Dinsdag 22 Registreren
Vrijdag 25 Catechese
Zaterdag 26 Uren, Goddelijke Liturgie
18.00u. Vespers
Zondag 27 Metten en Goddelijke Liturgie


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan